Informacje

Kontakt

VAKARAS ART

Trzeszkowice 10A

21-007 Mełgiew

NIP:
7123007345
REGON:
361153965
E-mail:
Telefon:
728662365

O sprzedającym

Z wykształcenia artysta plastyk oraz architekt krajobrazu. Od zawsze zajmuję się sztuką oraz rękodziełem. Największą moją pasją jest biżuteria sutasz, choć wciąż uczę się nowych technik. Mam głowę pełną pomysłów, które co chwila realizuję. Ostatnio mój czas skradły koraliki, ale sutaszu nie porzuciłam bynajmniej. Mam głowę pełną pomysłów, które co chwila realizuję. Kocham to co robię, a największą nagrodą jest dla mnie radość zadowolonej klientki. Tworzę zawsze jeden niepowtarzalny egzemplarz. Wykonuję również biżuterię na zamówienie! W moim sklepiku znajdziecie także obrazy i obrazki w przeróżnych technikach wykonane moją artystyczną dłonią.

Zapraszam na mojego bloga, gdzie znajdziecie więcej wzorów biżuterii: Sutasz-slomkad

lub na fanpage na Facebooku: Slomkad - biżuteria sutasz

Płatność/dostawa

Koszt dostawy:

Przesyłka polecona ekonomiczna - 6 zł

Przesyłka polecona priorytetowa gabaryt A - 7,5 zł

Przesyłka polecona priorytetowa gabaryt B - 9,5 zł

List wartościowy - 12 zł + 1 zł za każde 50 zł wartości towaru

Paczka MINI - 11 zł

Przesyłka pobraniowa (Poczta Polska)- 18 zł

Przesyłka zagraniczna - ustalana indywidualnie

 

Odbiór osobisty wyłącznie na terenie Lublina

 

Płatność przelewem lub przy odbiorze paczki. 

DANE DO PRZELEWU PODAJĘ MAILOWO po ustaleniu wysokości opłaty za przesyłkę.

Konto bankowe: 44 1140 2004 0000 3902 7563 3554 (mbank).


Biżuterię dostępną od ręki wysyłam w terminie 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.


Czas realizacji zamówień indywidualnych jest ustalany z klientem.

 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU:


Sklep internetowy dostępny pod adresem www.vakaras-art.otwarte24.pl administrowany jest przez Dorotę Mazur pod adresem: Trzeszkowice 10 A, 21-007 Mełgiew.

e-mail: vakarasart@gmail.com

 

POJĘCIA:

Sprzedawca– Dorota Mazur, Trzeszkowice 10A, 21-007 Mełgiew, konto bankowe: 44 1140 2004 0000 3902 7563 3554 (mbank).

Kupujący/Klientpełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsumentpełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

POSTANOWINIA OGÓLNE:

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw i każdorazowo uzgadniany z klientem.

4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, liczy się dni robocze.

5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

6.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

8. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ (ZAWARCIE UMOWY) I REALIZACJA:

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu po przez wypełnienie formularza zakupu w sklepie www.vakaras-art.otwarte24.pl.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą potwierdzenia drogą mailową, z adresu vakaras@wp.pl, przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia wraz z ustaleniem innych istotnych informacji dotyczacych zamówionego towaru, a w szczególności produktów z opcji "na zamówienie".

4. Sposób dostawy nie jest wliczony w cenę produktu i jest uzgadniany indywidualnie z klientem (drogą mailową). 

5. W przypadku wprowadzania zmian w projekcie lub wyboru produktu z opcji "na zamówienie" podana w sklepie cena może ulec zmianie. Wszelkie zmiany ustalane są droga mailową, a obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.

6. Czas realizacji zamówień indywidualnych jest ustalany z klientem drogą mailową.

7. Czas dostawy zalężny jest od wyboru rodzaju przesyłki. Określony jest przez dostawcę usługi pocztowej.

8. Przy wykonaniu zamówienia indywidualnego pobieram zadatek, którego wysokość ustalana jest indywidualnie. W przypadku rezygnacji Klienta z zamówienia już po jego wykonaniu zadatek nie podlega zwrotowi.

 

REKLAMACJE I ZWROTY:

1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionej biżuterii na adres e-mail vakarasart@gmail.com, które powinny zwierać:

-imię i nazwisko kupującego

-datę i dowód zakupu

-numer certyfikatu z podaniem nazwy zakupionego modelu

-uzasadnienie reklamacji

-wskazanie żądania Kupującego odnoście formy reklamacji

 

2. Kupujący, który zgłosił reklamację jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz przesłania przedmiotu reklamacji na adres:

Dorota Mazur

Trzeszkowice 10A

21-007 Mełgiew

 

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszt przesyłki zostaje zwrócony Kupującemu w wysokości wartości listu poleconego priorytetowego (obliczonej na podstawie cennika Poczty Polskiej).

4. Maksymalny czas rozpatrywania reklamacji: 14 dni.

5. Czas wykonania reklamacji (naprawa, zwrot pieniędzy, wymiana): 30 dni

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres mailowy, bądź na adres korespondencyjny.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania zakupionej rzeczy.

2. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać stosowne oświadczenie woli na adres e-mail (vakarasart@gmail.com) oraz odesłać przedmiot zabezpieczony tak, by nie uległ uszkodzeniu, na adres firmy. Koszt odesłania towaru nie jest zwracany Kupującemu.

3. Oświadczenie odstąpienia od umowy:

 

Miejscowość i data

Dane Kupującego

Adres pocztowy, adres e-mail

Dane przedsiębiorcy

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży .....................(należy wpisać nazwę przedmiotu)

– Data zkupu oraz odbioru przedmiotu

– Dane do przelewu z podaniem numeru konta bankowego 

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

4. Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony przedmiot niezwłocznie po złożeniu oświadczenia odstąpienia od umowy, nie poźniej niż w ciągu 14 dni.

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY NIE PRZYSŁUGUJE:

Kupującemu jeśli przedmiot został wykonany na jego indywidualne zamówienie i według jego ścisłych wskazówek lub został dostosowany do jego potrzeb.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę.

4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie 

3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego, które przysługują mu na mocy obowiązującego prawa. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejscu zakwestionowanej części regulaminu.

 

 

Inne

ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE


1. Zamówienia indywidualne uzgadniane są drogą mailową z adresu vakarasart@gmail.com z Kupującym.

2. Przyjęcie zamówienia następuje w chwili dokonania wszystkich ustaleń dotyczących materiałów, wzoru biżuterii, kosztów dostaw oraz czasu realizacji.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty zadatku na konto Sprzedającego.

4. Wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie z Kupującym, nie może być jednak większa niż 30% wartości zamówienia.

5. W przypadku rezygnacji Kupujacego z zamówienia po jego zrealizowaniu zadatek nie podlega zwrotowi i stanowi rekompensatę na rzecz Spredającego z tytułu kosztów poniesionych na wykonanie biżuterii.

6. Zwrot zadatku może nastąpić w przypadku, gdy Sprzedający nie rozpoczął prac nad zamówieniem i jest rozpatrywany indywidualnie.